Projecten die onze steun kregen

Hieronder vindt u een greep uit diverse projecten die de steun kregen van Fonds Nij Bethanië.

Sexbierum Pietersbierum

Stichting behoud kerktoren Pietersbierum.

Oosterbierum Klooster-Lidlum

Stichting Kloostertuin Oosterbierum - realisatie Kloostertuin.

Tzummarum

Bijdrage aan projectplan: Samen met jou en aanschaf invalidemateriaal.

Koehoal

Stichting Doarpsarchief Tzummarum - informatiepaneel Fiskershuskes Koehoal.

Firdgum

Stichting Yep Hettinga Skoalle - scherm met presentatie zodenhuis in Yep Hettinga Skoalle.

Wijnaldum

Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum.

Wijnaldum

Dorpshuis de Bijekoer - realisatie dorpshuis.

AED's

AED’s in diverse dorpen.

Minnertsga

De Doarpsfinne - realisatie Multi Functionele Accommodatie (inclusief dokterspraktijk).

Firdgum

Stichting Yep Hettinga Skoalle - bijdrage aan ontwikkeling toeristische opstapplaats fietsers en wandelaars.

Minnertsga

Diverse sportaccomodaties voor verenigingen en jeugd.