Welkom op onze website

De Stichting Fonds Nij Bethanië heeft als doel financiële steun te verlenen aan:

  • activiteiten die het welzijn van ouderen in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen, zoals verzorging, aangepaste huisvesting, thuisverpleging, enzovoorts;
  • activiteiten die het welzijn van gehandicapten (niet zijnde ouderen) in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen en/of gericht zijn op het verlenen van hulp aan hulpbehoevende jongeren binnen de gemeente Barradeel;
  • in de voormalige gemeente Barradeel gevestigde verenigingen en stichtingen die zich ten doel stellen werkzaam te zijn op het gebied van sport en cultuur.

Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Aanvragen’.

Werkgebied Fonds Nij Bethaniƫ

Fonds Nij Bethanië heeft de voormalige gemeente Barradeel als haar werkgebied. Dat wordt in ons logo verbeeld met de cirkels van de verschillende dorpskernen, te weten Wijnaldum, Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum, Klooster-Lidlum, Tzummarum, Firdgum en Minnertsga.

Projecten ter inspiratie: