Fonds Nij Bethanië

Tzummarum

Bestuur Stichting Fonds Nij Bethanië

 

 • Het bestuur van het Fonds Nij Bethanië bestaat uit 5 personen.
  De functie verdeling is als volgt:

  de heer N.H. Zonderland, voorzitter
  de heer A.C. Hartman, secretaris
  de heer L.S.Heeringa, penningmeester
  de heer S.J. Broekstra, vice voorzitter
  mw. S.Douma-Bouma, algemeen adjunct
 • Rooster periodiek aftredende bestuursleden.
  1 januari 2018 de heer S.J. Broekstra
  1 januari 2019 mw. S. Douma-Bouma
  1 januari 2019 de heer A.C.Hartman
  1 januari 2020 de heer N.H.Zonderland
  1 januari 2021 de heer L.S.Heeringa
 • Het beloningsbeleid
  Bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding.
  Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Tzummarum, januari 2018