ANBI

Stichting Fonds Nij Bethanië heeft de ANBI-status. Deze status van Algemeen Nut Beogende Instelling kan worden verkregen door instellingen die met minstens 90 procent van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut. 

ANBI-instellingen mogen geen winstoogmerk hebben en maken hun beleidsplan, financiële gegevens, contactgegevens en activiteiten openbaar. Daarmee heeft een ieder inzicht hoe de organisatie functioneert.

  • Het beleidsplan van Fonds Nij Bethanië downloadt u hier.
  • De doelstellingen van Fonds Nij Bethanië downloadt u hier.
  • Het huishoudelijk reglement van Fonds Nij Bethanië downloadt u hier.
  • Het sociaal jaarverslag 2023 van Fonds Nij Bethanië downloadt u hier.
  • De verantwoording over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 downloadt u hier.

Onze gegevens:
Stichting Fonds Nij Bethanië
Buorren 16
8851 EN  Tzummarum

kvk: 41005754
rsin: 815738237
bank: NL09 RABO 01326.89.588

 

Zelf doneren aan het fonds

Wanneer u aan de doelstelling van het fonds wil bijdragen dan kan dat. Van deze ANBI-status profiteren zowel de schenker als de Stichting.

Voor de schenker is de gift belasting-aftrekbaar. En de Stichting hoeft over uw schenking geen belasting te betalen, zodat wij uw gift voor 100% kunnen inzetten voor het goede doel. Bij nalatenschappen betalen wij ook geen erfbelasting.