Over onze stichting

In 1997 is Stichting Fonds Nij Bethanië opgericht. Het werkgebied omvat de voormalige gemeente Barradeel, zoals die per 1 januari 1984 vanwege een herindeling opging in de naburige gemeenten. De vijf bestuursleden hebben zitting op persoonlijke titel. Bestuursleden komen bij voorkeur uit het werkgebied. 

De financiële middelen waarmee de stichting steun verleent, komen uitsluitend uit de revenuen van het vermogen van de Stichting. Het eigen vermogen van de Stichting wordt met toevoeging van de jaarlijkse inflatiecorrectie in stand gehouden.

Ieder jaar kent de Stichting één of meer bijdragen toe. Een bijdrage wordt verstrekt op grond van een aanvraag die door het bestuur van Stichting Fonds Nij Bethanië is getoetst aan de statutaire doelstelling. Ook het huishoudelijk reglement van 13 maart 2013 bevat criteria voor de beoordeling van aanvragen.

Bestuur

Het bestuur van het Fonds Nij Bethanië bestaat uit 5 personen.

  • de heer N.H. Zonderland, voorzitter
  • de heer A.C. Hartman, secretaris
  • de heer L.S. Heeringa, penningmeester
  • de heer S.J. Broekstra, vice voorzitter
  • de heer D. Noordenbos, algemeen adjunct

Voor onze bestuursleden geldt het volgende rooster van aftreden:

  • 1 januari 2025 de heer L.S. Heeringa
  • 1 januari 2026 de heer S.J. Broekstra
  • 1 januari 2027 de heer A.C. Hartman
  • 1 januari 2027 de heer D. Noordenbos
  • 1 januari 2028 de heer N.H. Zonderland

Beloningsbeleid voor bestuursleden:
Bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding. Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Projecten ter inspiratie: